هرآنچه که شما از یک اتومبیل انتظار دارید در خودرو های BMW بیابید اعم از : قدرت زیبایی راحتی لوکس بودن